Az eladó az adás-vételi szerződés dátumától számított 8 napon belül köteles jelenteni az autó tulajdonjog változását. Vevőként az adás-vételi szerződés keltétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésünkre az autó büntetéstől mentes átírásához, utána a NAV késedelmi díjat számolhat fel.
A gépjármű átírásához szükséges iratok:

  • Magyar adásvételi szerződés: minden oldalon alá kell írni, minden üres részt ki kell tölteni, a megfelelő helyeken aláhúzni, illetve a végén letanúzni.
  • Törzskönyv (zöld plasztik kártya), ha kereskedésből vásárol, az adásvételt igazoló iraton előfordulhat a törzskönyv száma helyett a Passzív szó ebben az esetben a törzskönyvet az okmányiroda passziválta.
  • Személyes iratok: Személyi igazolvány, lakcím kártya, ha van jogosítvány.
  • Eredet vizsgát igazoló dokumentum, amennyiben nincs, elvégezzük az eredet vizsgát is igény szerint.
  • Vizsgadíj: 20 000 Ft-tól
  • Vizsga munkadíj: 10 000 Ft
  • Szükséges meghatalmazások kitöltése
  • Forgalmi engedély
  • Érvényes KGFB igazoló dokumentum, ha nincs, INGYENESEN megkötjük a legkedvezőbb biztosítást Ön helyett, igény szerint Cascot és garanciát is tudunk kötni.

Az Átírás költségét KW – Évjárat alapján az okmányiroda határozza meg.

Okmányirodai ügyintézés

Cégünk vállalja Ön helyett a sorban állást, minden okmányirodai jellegű ügyintézést elintézünk Ön helyett. Munkadíj 10 000 Ft-tól.
Lehetősége van egyedi rendszám igénylésére.
Két féle létezik: a hagyományos formátumú, három betűt és három számjegyet tartalmazó, de egyedileg meghatározott tartalmú tábla (AAA-777), 110 ezer forintba kerül;
valamint négy betűt és két számjegyet vagy öt betűt és egy számjegyet tartalmazó rendszám (AAAA-55; AAAAA-7) pedig 440 ezer forintért szerezhető meg. Melyek nem tartalmazzák a munkadíjat.
Zoll rendszám (exportra rendszám) igénylése: kizárólag külföldi állampolgár kaphatnak vagy tartósan külföldön, életvitelszerűen évi 185 napnál hosszabb ideig tartózkodó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik magyar lakcímmel.
Z rendszám egy járműre egyszer váltható ki, nem hosszabbítható, 30 napig érvényes. A Z rendszám nem alkalmas arra, hogy külföldön vásárolt járművét hazaszállítsa.
E-rendszám (6hónapos rendszám) igénylése: egy járműre csak egyszer adható ki. Az E rendszám, illetve az ahhoz tartó ideiglenes forgalomban tartási engedély maximum 6 hónapig érvényes. Csak belföldön használható.
P-rendszám (próba rendszám) igénylés: Csak a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a fő tevékenysége szerint járműgyártásra, járműjavításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.